Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.2 - Fastställa kursplan

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Kursplansärenden

Process  3.1.2.2 - Fastställa kursplan

Aktivitet
Besluta om fastställande av kursplan
  Handlingstyper
Underlag inför beslut om kursutveckling
Kursplan
Beslut om fastställande av kursplan
Tillstyrkan/granskning av kursplan
 

Process  3.1.2.2 - Fastställa kursplan

Handlingstyp Beskrivning
Underlag inför beslut om kursutveckling ID dok: 3.1.2.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Nämnd med ansvar för lärarutbildningen
Anmärkning: Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner.
 
Kursplan ID dok: 3.1.2.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Kursinfo
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om fastställande av kursplan ID dok: 3.1.2.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Tillstyrkan/granskning av kursplan ID dok: 3.1.2.2-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.2.2 - Fastställa kursplan

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Kursplansärenden Besluta om fastställande av kursplan Underlag inför beslut om kursutveckling Kursplan Beslut om fastställande av kursplan Tillstyrkan/granskning av kursplan