Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.3 - Fastställa kursutbud

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Kursutbudsärenden

Process  3.1.2.3 - Fastställa kursutbud

Handlingstyper
Beslut om kursutbud  

Process  3.1.2.3 - Fastställa kursutbud

Aktivitet
Besluta om kursutbud
  Handlingstyper
Beslut om kursutbud
 

Process  3.1.2.3 - Fastställa kursutbud

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om kursutbud ID dok: 3.1.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.2.3 - Fastställa kursutbud

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Kursutbudsärenden Besluta om kursutbud Beslut om kursutbud