Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Ärenden rörande utseende av kursansvariga och kursexaminatorer

Process  3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer

Handlingstyper
Beslut om utseende av kursansvarig  
Beslut om utseende av examinator  

Process  3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer

Aktivitet
Besluta om utseende av kursansvarig
  Handlingstyper
Beslut om utseende av kursansvarig
 
Aktivitet
Besluta om utseende av examinator
  Handlingstyper
Beslut om utseende av examinator
 

Process  3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om utseende av kursansvarig ID dok: 3.1.2.4-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om utseende av examinator ID dok: 3.1.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Ärenden rörande utseende av kursansvariga och kursexaminatorer Besluta om utseende av kursansvarig Beslut om utseende av kursansvarig Besluta om utseende av examinator Beslut om utseende av examinator