Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.5 - Ställa in kurstillfälle

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Ärenden rörande inställande av kurs

Process  3.1.2.5 - Ställa in kurstillfälle

Aktivitet
Ställa in kurstillfälle
  Handlingstyper
Beslut om att ställa in kurstillfälle
Underlag för beslut om inställande av kurstillfälle
 

Process  3.1.2.5 - Ställa in kurstillfälle

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om att ställa in kurstillfälle ID dok: 3.1.2.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Underlag för beslut om inställande av kurstillfälle ID dok: 3.1.2.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.2.5 - Ställa in kurstillfälle

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Ärenden rörande inställande av kurs Ställa in kurstillfälle Beslut om att ställa in kurstillfälle Underlag för beslut om inställande av kurstillfälle