Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.6 - Avveckla kurs

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Ärenden rörande avvecklande av kurs

Process  3.1.2.6 - Avveckla kurs

Handlingstyper
Beslut om avvecklande av kurs  

Process  3.1.2.6 - Avveckla kurs

Aktivitet
Besluta om avvecklande av kurs
  Handlingstyper
Beslut om avvecklande av kurs
 

Process  3.1.2.6 - Avveckla kurs

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om avvecklande av kurs ID dok: 3.1.2.6-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.2.6 - Avveckla kurs

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Ärenden rörande avvecklande av kurs Besluta om avvecklande av kurs Beslut om avvecklande av kurs