Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.1.2 - Hantera anstånd med studiestart

Beskrivning
Hantering av anstånd med studiestart.
  

Ärenden rörande anstånd med studiestart

Process  3.3.1.2 - Hantera anstånd med studiestart

Aktivitet
Ansökan om anstånd med studiestart
  Handlingstyper
Ansökan om anstånd med studiestart
Läkarintyg
 
Aktivitet
Besluta om anstånd med studiestart
  Handlingstyper
Beslut om anstånd med studiestart
 
Aktivitet
Överklaga nekande beslut om anstånd med studiestart
  Handlingstyper
Överklagande av anstånd med studiestart
Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart
 
Aktivitet
Besluta om överklagande av anstånde med studiestart
  Handlingstyper
Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart
 
Aktivitet
Förfrågan till student om att påbörja studier
  Handlingstyper
Förfrågan till student om att påbörja studier
Svar från student om att påbörja studier
 

Process  3.3.1.2 - Hantera anstånd med studiestart

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om anstånd med studiestart ID dok: 3.3.1.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
 
Beslut om anstånd med studiestart ID dok: 3.3.1.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Lokala beslut om anstånd till årskurs 1 fattas av funktionsansvarig vid Antagningen. Beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Eventuella bilagor bevaras i ärendet.
 
Överklagande av anstånd med studiestart ID dok: 3.3.1.2-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som anstånd med studiestart. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart ID dok: 3.3.1.2-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som anstånd med studiestart. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart ID dok: 3.3.1.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Förfrågan till student om att påbörja studier ID dok: 3.3.1.2-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: 6 månader efter förfrågan.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Svar från student om att påbörja studier ID dok: 3.3.1.2-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: 6 månader efter att svar inkommit.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Läkarintyg ID dok: 3.3.1.2-118
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: 2 år efter avslutade studier.
Författningsstöd sekretess: Sekretessmarkeras enligt OSL 5 kap, 5 §
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  3.3.1.2 - Hantera anstånd med studiestart

Processgraf Anta och registrera student Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå Hantera anstånd med studiestart Ärenden rörande anstånd med studiestart Ansökan om anstånd med studiestart Ansökan om anstånd med studiestart Läkarintyg Besluta om anstånd med studiestart Beslut om anstånd med studiestart Överklaga nekande beslut om anstånd med studiestart Överklagande av anstånd med studiestart Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart Besluta om överklagande av anstånde med studiestart Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart Förfrågan till student om att påbörja studier Förfrågan till student om att påbörja studier Svar från student om att påbörja studier