Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.3 - Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Ärenden rörande undantag från behörighetsvillkor till högre temin/kurs

Process  3.3.2.3 - Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs

Process  3.3.2.3 - Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs

Handlingstyp Beskrivning
Beslut i överklagande om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs ID dok: 3.3.2.3-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Begäran, beslut och eventuellt överklagande bildar ett ärende. Vid överklagande skriver
Studerandeavdelningen ett yttrande i ärendet.
 
Beslut om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs ID dok: 3.3.2.3-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Begäran, beslut och eventuellt överklagande bildar ett ärende. Vid överklagande skriver Studerandeavdelningen ett yttrande i ärendet.
 
Yttrande om överklagande avseende undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs ID dok: 3.3.2.3-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Begäran, beslut och eventuellt överklagande bildar ett ärende. Vid överklagande skriver Studerandeavdelningen ett yttrande i ärendet.
 
Överklagande av beslut om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs ID dok: 3.3.2.3-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Begäran, beslut och eventuellt överklagande bildar ett ärende. Vid överklagande skriver Studerandeavdelningen ett yttrande i ärendet.
 
Ansökan om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs ID dok: 3.3.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Begäran om yttrande ID dok: 3.3.2.3-118
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Begäran, beslut och eventuellt överklagande bildar ett ärende. Vid överklagande skriver Studerandeavdelningen ett yttrande i ärendet.
 
Läkarintyg ID dok: 3.3.2.3-119
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: 2 år efter avslutade studier.
Författningsstöd sekretess: Sekretessmarkeras enligt OSL 5 kap, 5 §
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  3.3.2.3 - Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs

Processgraf Hantera pågående studier Hantera studieuppehåll Hantera tillgodoräknande Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student .... Ärenden rörande undantag från behörighetsvillkor till högre temin/kurs Beslut i överklagande om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Beslut om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Yttrande om överklagande avseende undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Överklagande av beslut om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Ansökan om undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Begäran om yttrande Läkarintyg