Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.3.1 - Inrätta uppdragsutbildning

Beskrivning
Verksamhet rörande inrättande av uppdragsutbildning. Denna process inkluderar Polisutbildningens verksamhet.
  

Uppdragsutbildningsärenden

Process  3.1.3.1 - Inrätta uppdragsutbildning

Aktivitet
Inrätta uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Utreda uppdragsutbildnings förutsättningar och uppdragsgivares utbildningsbehov
  Handlingstyper
Underlag rörande uppdragsutbildnings förutsättningar
 
Aktivitet
Ingå avtal med uppdragsgivare
  Handlingstyper
Offertförfrågan om uppdragsutbildning
Offert på uppdragsutbildning
Avtal om uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av uppdragsutbildning
  Handlingstyper
Beslut om inrättande av uppdragsutbildning
Ansökan om externa medel för uppdragsutbildning
Beslut om externa medel för uppdragsutbildning
Godkännande av uppdragsutbildning av extern part
 
Aktivitet
Fastställa kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Utse kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om utseende av kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Utse examinator på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om utseende av examinator på uppdragsutbildning
  Handlingstyper
Beslut om utseende av examinator på uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Avveckla och utvärdera uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Upprätta slutrapport till uppdragsgivare
  Handlingstyper
Slutrapport uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Intern och extern utvärdering
  Handlingstyper
Utvärderingsrapport uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Besluta om avveckling av uppdragsutbildning
   
 

Process  3.1.3.1 - Inrätta uppdragsutbildning

Handlingstyp Beskrivning
Offertförfrågan om uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Offert på uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-123
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/
institution
Anmärkning: Om Lnu lämnar offert till
presumtiv uppdragsgivare i
ett anbudsförfarande ska
offerten inte registreras i
ärendet förrän
anbudsförfarandet är
avslutat.
 
Avtal om uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om inrättande av uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Underlag rörande uppdragsutbildnings förutsättningar ID dok: 3.1.3.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om utseende av examinator på uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Slutrapport uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Utvärderingsrapport uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Ansökan om externa medel för uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-132
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om externa medel för uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.1-133
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Godkännande av uppdragsutbildning av extern part ID dok: 3.1.3.1-134
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.3.1 - Inrätta uppdragsutbildning

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla uppdragsutbildning Inrätta uppdragsutbildning Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning Avveckla uppdragsutbildning Övrig administration uppdragsutbildning Uppdragsutbildningsärenden Inrätta uppdragsutbildning Utreda uppdragsutbildnings förutsättningar och uppdragsgivares utbildningsbehov Underlag rörande uppdragsutbildnings förutsättningar Ingå avtal med uppdragsgivare Offertförfrågan om uppdragsutbildning Offert på uppdragsutbildning Avtal om uppdragsutbildning Besluta om inrättande av uppdragsutbildning Beslut om inrättande av uppdragsutbildning Ansökan om externa medel för uppdragsutbildning Beslut om externa medel för uppdragsutbildning Godkännande av uppdragsutbildning av extern part Fastställa kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning Besluta om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning Utse kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning Besluta om utseende av kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning Utse examinator på uppdragsutbildning Besluta om utseende av examinator på uppdragsutbildning Beslut om utseende av examinator på uppdragsutbildning Avveckla och utvärdera uppdragsutbildning Upprätta slutrapport till uppdragsgivare Slutrapport uppdragsutbildning Intern och extern utvärdering Utvärderingsrapport uppdragsutbildning Besluta om avveckling av uppdragsutbildning