Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.3.2 - Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av uppdragsutbildning. Denna process inkluderar Polisutbildningens verksamhet.
  

Uppdragsutbildningsärenden

Process  3.1.3.2 - Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning

Aktivitet
Inrätta uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Utreda uppdragsutbildnings förutsättningar och uppdragsgivares utbildningsbehov
   
 
Aktivitet
Ingå avtal med uppdragsgivare
   
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Fastställa kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning
Kursplan för uppdragsutbildning
Tillstyrkan
 
Aktivitet
Utse kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om utseende av kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Utse examinator på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Besluta om utseende av examinator på uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Avveckla och utvärdera uppdragsutbildning
   
 
Aktivitet
Upprätta slutrapport till uppdragsgivare
   
 
Aktivitet
Intern och extern utvärdering
  Handlingstyper
Utvärderingsrapport uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Besluta om avveckling av uppdragsutbildning
   
 

Process  3.1.3.2 - Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning

Handlingstyp Beskrivning
Projektplan för uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.2-214
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Kursinfo
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan.
 
Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.2-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan.
 
Kursplan för uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3.2-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Kursinfo
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan.
 
Tillstyrkan ID dok: 3.1.3.2-215
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: .
 
Utvärderingsrapport uppdragsutbildning ID dok: 3.1.3-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.3.2 - Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla uppdragsutbildning Inrätta uppdragsutbildning Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning Avveckla uppdragsutbildning Övrig administration uppdragsutbildning Uppdragsutbildningsärenden Inrätta uppdragsutbildning Utreda uppdragsutbildnings förutsättningar och uppdragsgivares utbildningsbehov Ingå avtal med uppdragsgivare Besluta om inrättande av uppdragsutbildning Fastställa kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning Besluta om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning Kursplan för uppdragsutbildning Tillstyrkan Utse kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning Besluta om utseende av kurs- eller projektansvarig på uppdragsutbildning Utse examinator på uppdragsutbildning Besluta om utseende av examinator på uppdragsutbildning Avveckla och utvärdera uppdragsutbildning Upprätta slutrapport till uppdragsgivare Intern och extern utvärdering Utvärderingsrapport uppdragsutbildning Besluta om avveckling av uppdragsutbildning Projektplan för uppdragsutbildning