Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.1.3 - Hantera forskningsuppdrag

Ärenden om planering och administration av forskning

Process  5.1.3 - Hantera forskningsuppdrag

Aktivitet
Planera forskningsprojekt
   
 
Aktivitet
Skriva projektbeskrivning eller projektplan
   
 
Aktivitet
Skriva metodbeskrivning
   
 
Aktivitet
Välja metadata för klassificering av primärmaterial
   
 
Aktivitet
Söka finansiering
   
 
Aktivitet
Ansöka om forskningsmedel
   
 
Aktivitet
Hantera beslut om beviljade medel
   
 
Aktivitet
Skriva avtal angående finansiering
   
 
Aktivitet
Söka tillstånd
   
 
Aktivitet
Ansöka om tillstånd
   
 
Aktivitet
Ta emot beslut om tillstånd
   
 
Aktivitet
Hantera uppdragsforskning
  Handlingstyper
Beställning av utredning
Samarbetsavtal
Avtal om uppdrag
Avtal om uppdrag avseende forskning
Avtal om uppdrag och innovationsstöd
Samarbetsavtal rörande uppdrag och innovationsstöd
Dekanintyg för externfinansierat forskningsprojekt
Offert om forskningsuppdrag
 
Aktivitet
Hantera deltagande projekt
  Handlingstyper
Beställning av utredning
Samarbetsavtal
Avtal om uppdrag
Avtal om uppdrag avseende forskning
Avtal om uppdrag och innovationsstöd
Samarbetsavtal rörande uppdrag och innovationsstöd
Dekanintyg för externfinansierat forskningsprojekt
Offert om forskningsuppdrag
 

Process  5.1.3 - Hantera forskningsuppdrag

Handlingstyp Beskrivning
Beställning av utredning ID dok: 5.1.3-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Samarbetsavtal ID dok: 5.1.3-413
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om uppdrag ID dok: 5.1.3-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om uppdrag avseende forskning ID dok: 5.1.3-414
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om uppdrag och innovationsstöd ID dok: 5.1.3-415
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Samarbetsavtal rörande uppdrag och innovationsstöd ID dok: 5.1.3-416
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Dekanintyg för externfinansierat forskningsprojekt ID dok: 5.1.3-417
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offert om forskningsuppdrag ID dok: 5.1.3-418
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  5.1.3 - Hantera forskningsuppdrag

Processgraf Planera och administrera forskning Hantera ansökan om forskningsmedel Hantera tillstånd Hantera forskningsuppdrag Hantera övrig forskningsadministration Ärenden om planering och administration av forskning Planera forskningsprojekt Skriva projektbeskrivning eller projektplan Skriva metodbeskrivning Välja metadata för klassificering av primärmaterial Söka finansiering Ansöka om forskningsmedel Hantera beslut om beviljade medel Skriva avtal angående finansiering Söka tillstånd Ansöka om tillstånd Ta emot beslut om tillstånd Hantera uppdragsforskning Beställning av utredning Samarbetsavtal Avtal om uppdrag Avtal om uppdrag avseende forskning Avtal om uppdrag och innovationsstöd Samarbetsavtal rörande uppdrag och innovationsstöd Dekanintyg för externfinansierat forskningsprojekt Offert om forskningsuppdrag Hantera deltagande projekt Beställning av utredning Samarbetsavtal Avtal om uppdrag Avtal om uppdrag avseende forskning Avtal om uppdrag och innovationsstöd Samarbetsavtal rörande uppdrag och innovationsstöd Dekanintyg för externfinansierat forskningsprojekt Offert om forskningsuppdrag