Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration

Ärenden om planering och administration av forskning

Process  5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration

Process  5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration

Aktivitet
Planera forskningsprojekt
   
 
Aktivitet
Skriva projektbeskrivning eller projektplan
   
 
Aktivitet
Skriva metodbeskrivning
   
 
Aktivitet
Välja metadata för klassificering av primärmaterial
   
 
Aktivitet
Söka finansiering
   
 
Aktivitet
Ansöka om forskningsmedel
   
 
Aktivitet
Hantera beslut om beviljade medel
   
 
Aktivitet
Skriva avtal angående finansiering
   
 
Aktivitet
Söka tillstånd
   
 
Aktivitet
Ansöka om tillstånd
   
 
Aktivitet
Ta emot beslut om tillstånd
   
 
Aktivitet
Hantera uppdragsforskning
   
 
Aktivitet
Hantera deltagande projekt
   
 

Process  5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration

Process  5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration

Processgraf Planera och administrera forskning Hantera ansökan om forskningsmedel Hantera tillstånd Hantera forskningsuppdrag Hantera övrig forskningsadministration Ärenden om planering och administration av forskning Planera forskningsprojekt Skriva projektbeskrivning eller projektplan Skriva metodbeskrivning Välja metadata för klassificering av primärmaterial Söka finansiering Ansöka om forskningsmedel Hantera beslut om beviljade medel Skriva avtal angående finansiering Söka tillstånd Ansöka om tillstånd Ta emot beslut om tillstånd Hantera uppdragsforskning Hantera deltagande projekt