Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Handlingstyp
Sök

Avtal om VFU för enskild student

Beskrivning
ID dok 3.3.2.5-111
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Fakultet/Institution
Gallringsfrist Gallras 2 år efter avslutad utbildning.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6