Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student
Handlingstyp
Sök

Tillbudsrapport

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess
ID dok 3.3.2.6-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Anmälan om tillbud med underskrifter görs på särskild blankett.
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §