Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Beslut i överklagande avseende kursbevis

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-615
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Institution
Anmärkning Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.