Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Kursbevis

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-616
Bevaras/Gallras Kopia bevaras, se kommentar
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar Institution
Anmärkning Kopior bevaras på kursbevis som inte rutinmässigt kan tas fram ur Ladok. Kursbevis som rutinmässigt kan tas fram ur Ladok skickas till studenten, inga kopior bevaras. Sortering efter personnummer. Avställning årsvis.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6