Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Kursintyg

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-617
Bevaras/Gallras Lämnas till student.
Registrering/system Ladok
Ansvar Institution/ STUD
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6