Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-132
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Institution
Anmärkning Avtal ska skrivas när ett examensarbete görs tillsammans med en extern part och uppsatsen kan komma att innehåll sekretessbelagt innehåll. I avtalet ska det framgå vilken typ av sekretess som avses och hur länge den gäller.
  
Förvaras i
FE1-8F - Uppsatser sekretess