Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Rättningsprotokoll

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-211
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Ladok
Ansvar Institution
Anmärkning Se vidare bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Gallras efter 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6