Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Anslagslista kurs eller prov

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-411
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Ladok
Ansvar Institution
Gallringsfrist Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6