Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Ansökan om kursbevis

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-611
Bevaras/Gallras Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper vid avslag; Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 vid avslag
Ansvar Institution
Anmärkning Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet.
Gallringsfrist 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6