Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera byte av examinator
Handlingstyp
Sök

Beslut om byte av examinator

Beskrivning
ID dok 3.3.3.2-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Avser byte för en enskild student i enlighet med HF 6 kap, 22 §.

Att utse och byta examinator för en kurs klassificeras i 3.1.2 Inrätta, revidera och avveckla kurs.