Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Fastställa allmän studieplan
Handlingstyp
Sök

Beslut om fastställande av allmän studieplan (inriktningsstudieplan)

Beskrivning
ID dok 4.1.1.2-121
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Ett ärende per inriktningsstudieplan.