Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Beslut om utseende av kursansvarig

Beskrivning
ID dok 4.1.2.2-121
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Vanligtvis ett ärende för kursansvariga inom ett ämne eller per institution eller fakultet om beslut fattas samlat.