Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Beslut om avveckling av kurs

Beskrivning
ID dok 4.1.2.3-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/ institution