Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Upprätta och följa upp individuell studieplan
Handlingstyp
Sök

Beslut om fastställande av individuell studieplan

Beskrivning
ID dok 4.3.2.2-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/institution
Anmärkning Ett ärende per doktorand och individuell studieplan. Revidering innebär beslut om nytt fastställande. En doktorands reviderade individuella studieplaner klassificeras på samma sätt som den första.