Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera byte av allmän studieplan
Handlingstyp
Sök

Beslut om byte av allmän studieplan

Beskrivning
ID dok 4.3.2.3-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Ev. Ladok
Ansvar Fakultet/institution
Anmärkning Gäller en doktorands övergång från äldre till senare gällande allmän studieplan i ämnet. Det rekommenderas att notering om vilken allmän studieplan doktoranden följer görs i Ladok.