Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillgodoräknande på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Beslut i överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.3.2.4-133
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/institution
Anmärkning Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.