Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillgodoräknande på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Överklagande av beslut om tillgodoräknande på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.3.2.4-131
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/institution
Anmärkning Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.