Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillgodoräknande på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Uppgift om tillgodoräknande på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.3.2.4-141
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Ladok
Ansvar Fakultet/institution