Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Genomföra licentiatseminarium
Handlingstyp
Sök

Anmälan om licentiatseminarium

Beskrivning
ID dok 4.3.3.1-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Ett ärende per licentiatseminarium. I ärendet ingår att föreslå/besluta om tid och plats för seminariet, föreslå/utse ordförande, opponent och betygsnämnd (om betygsnämnd används, se regler i respektive ämnes allmänna studieplan), samt betygsprotokoll.