Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning
Handlingstyp
Sök

Kontaktuppgifter för student med funktionsnedsättning

Beskrivning
Sekretess Ja
ID dok 3.4.1-113
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system NAIS
Ansvar STUD
Gallringsfrist Får gallras 2 år efter det att ärendet avslutades, under förutsättning att de inte behövs för återsökning av andra handlingar.
Författningsstöd sekretess 21 kap 1§ OSL
Gallringsföreskrifter RA-FS 2017:39