Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning
Handlingstyp
Sök

Diagnosintyg

Beskrivning
Sekretess Ja
ID dok 3.4.1-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system NAIS
Ansvar STUD
Anmärkning Registreras i studentärende i IT-komponenten NAIS.
Gallringsfrist 
Författningsstöd sekretess 21 kap 1§ OSL
Gallringsföreskrifter