Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera informationssäkerhet
Handlingstyp
Sök

Rapport för risk- och sårbarhetsanalys

Beskrivning
ID dok 2.5.2-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Anmärkning Innehåller även protokoll från Risk- och sårbarhetsanalys som bilaga