Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera informationssäkerhet
Handlingstyp
Sök

Protokoll från risk- och sårbarhetsanalys

Beskrivning
ID dok 2.5.2-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK och förvaltningsobjekt
Anmärkning Bevaras samlade som bilaga till rapport för risk- och sårbarhetsanalys, samt som bilagor till förvaltningsobjektens förvaltningsplaner.