Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utfärdande av examenbevis
Handlingstyp
Sök

Registrering av ansökan om examen

Beskrivning
ID dok 3.3.3.4-112
Bevaras/Gallras Gallras / Bevaras om överklagande
Bevarandeexemplar Papper/digitalt vid överklagande
Registrering/system W3D3 vid överklagande
Ansvar STUD
Gallringsfrist Gallras 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6