Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utfärdande av examenbevis
Handlingstyp
Sök

Ansökan om examen

Beskrivning
ID dok 3.3.3.4-111
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Ladok
Ansvar STUD
Anmärkning Ansökan hanteras som ett bevisärende i Ladok. Någon egentligen ansökan existerar inte.
Gallringsfrist Får gallras 2 år efter att examensbeviset eller kursbeviset har utfärdats eller beslut om avslag har fattats. En förutsättning för gallringen i de fall där examensbevis eller kursbevis har utfärdats är att uppgifter om beviset har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39