Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utfärdande av examenbevis
Handlingstyp
Sök

Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis

Beskrivning
ID dok 3.3.3.4-212
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Överklagande i samma ärende som avslag om examensbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.