Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utfärdande av examenbevis
Handlingstyp
Sök

Beslut om avslag på att få ut examensbevis

Beskrivning
ID dok 3.3.3.4-211
Bevaras/Gallras Kopia bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Diarieförs endast vid avslag. Beslut skickas till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet.