Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Leveransreversal

Beskrivning
ID dok 2.8.1-361
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Förvaras i s-mapp
Ansvar UK
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6