Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Fullmakt för postöppning

Beskrivning
ID dok 2.8.1-131
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar UK
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6