Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Diarieförda ärenden

Beskrivning
Består av ärendekort med ingående handlingar. Diarieförda ärenden förekommer inom alla verksamhetsområden och processer, och registreras inom de processer de upprättas.
ID dok 2.8.1-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK och handläggande enhet
Anmärkning Består av ärendekort med ingående handlingar. Diarieförda ärenden förekommer inom alla verksamhetsområden och processer, och registreras inom de processer de upprättas.