Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Beslut om fastställande av klassificeringsstruktur

Beskrivning
ID dok 2.8.1-311
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK