Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Klassificeringsstruktur

Beskrivning
ID dok 2.8.1-312
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system W3D3, Klara
Ansvar UK