Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Dokumenthanteringsplan

Beskrivning
ID dok 2.8.1-322
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system W3D3, Klara
Ansvar UK
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--