Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Arkivbeskrivning

Beskrivning
ID dok 2.8.1-331
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Klara
Ansvar UK