Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Utlämnande av allmän handling
Handlingstyp
Sök

Begäran om utlämnande av allmän handling

Beskrivning
ID dok 2.8.2-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Gallringsfrist Bevaras vid avslag. Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 1991:6.