Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Utlämnande av allmän handling
Handlingstyp
Sök

Beslut om avslag om utlämnande av allmän handling

Beskrivning
ID dok 2.8.2-131
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--