Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Utlämnande av allmän handling
Handlingstyp
Sök

Yttrande över överklagande av avslag om allmän handling

Beskrivning
ID dok 2.8.2-151
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK