Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Personuppgifter
Handlingstyp
Sök

Registerutdrag

Beskrivning
ID dok 2.8.3-121
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system 
Ansvar UK
Gallringsfrist 2 månader
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6