Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Personuppgifter
Handlingstyp
Sök

Anmälan om behandling av personuppgifter

Beskrivning
ID dok 2.8.3-211
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system DraftIT, Förteckning
Ansvar UK
Anmärkning .
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6